Моќта на информатички и комуникациски науки за обработка на податоци

Моќта на информатички и комуникациски науки за обработка на податоци

Денес, анализата и визуелизацијата базирана на големи податоци го трансформираат начинот на кој компаниите донесуваат деловни одлуки. Тоа влијае на тоа како тие препорачуваат каква содржина ќе се прикажува на вашите преноси на социјалните медиуми. Инфодемијата ни докажа дека информациите од платформите на социјалните медиуми се шират доста брзо.

Студиската програма за дигитална бизнис аналитика на Факултетот за информатички и комуникациски науки ве овластува со вештини и компетенции да водите организации управувани од податоци преку дигитална и деловна трансформација. Дигиталната бизнис аналитиката им овозможува на организациите да ги претворат сложените предизвици во значителни можности преку трансформирање на податоците во информации и информациите во увиди за донесување подобри одлуки и подобрување на резултатите на компанијата. Овозможува да се откриваат обрасци и трендови од собраните податоци користејќи алатки за анализа на податоци и визуелизации. Тие се користат за да им помогне на деловните професионалци да донесуваат информирани одлуки врз основа на трендовите кои циркулираат во големите податоци. Некои од клучните задачи што се извршуваат во улогите во деловната аналитика вклучуваат организација на податоци, извлекување на знаење од податоци, идентификација на секвенци, предвидување, визуелизација на податоци и оптимизација на целокупните информации. Појавата на новите технологии бара од луѓето кои работат во информатичките науки и технологии постојано да се едуцираат, усовршуваат и надградуваат со знаења. Потребата од постојано изучување на новите развиени технологии е она кое што ги прави овие науки и технологии мошне атрактивни и предизвикувачки. Денес информатичките науки и технологии се столбот на секој бизнис и се основа за конкурентност и ефикасност на секој бизнис.

Верувам дека нашите студенти ќе се лидери во иновациите до 2030 година за алгоритми и аналитика базирана на податоци кои ќе се спротивстават на лажните вести, инфодемијата и ќе ги решат идните проблеми со приватноста во дигиталниот свет.

Студентите на додипломски и магистерски студии ќе стекнат вештини за големи податоци, дигитална трансформација, нови деловни модели, комуникација и лидерство, сè што е потребно за управување со дигитална трансформација во свет кој постојано се менува. Ние на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ – Охрид нудиме уникатно искуство за учење, образование од светска класа и можности кои ќе ви го променат животот.

Доцент д-р. Александар Карадимче
Декан на Факултет за информатички и комуникациски науки
Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид