Cover-UIST
6
1
5
4
3
2

Monument of the Future

On Friday, May 24th, Sefidanis launched his latest innovation titled "Monument of the Future". The futuristic three-meter smart...

Read More

УИНТ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ – ОХРИД ДАДЕ ПОДДРШКА ЗА ИНИЦИЈАТИВАТА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА ЗА ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Високото образование треба да стане синоним на реални и употребливи знаења и вештини на дипломираните студенти кои што ќе се мерат...

Read More

STUDYING AT UIST