Uncategorized

On the occasion of the Day of St. Paul the Apostle, and upon the initiative of the Vice-Rector Prof. Dr. Ustijana Rechkoska Shikoska, the University of Information Science and Technology St. Paul the Apostle held an Info Day on 13 July 2023. The interested guests...

The University of Information Science and Technology St. Paul the Apostle, on the occasion of the holiday of St. Paul the Apostle and after whom the University is named, organizes Info Day on 13 July 2023, Thursday, from 11.00 – 13.00 h. All interested high...

ENG На 176-та владина седница, на предлог на Министерството за образование и наука, е донесена Одлука за доделување стипендии на странски државјани, од државен интерес. Станува збор за предвидени 50 стипендии за странски државјани, студенти со македонско потекло кои живеат во државите на Балканскиот полуостров, а...

EN Со потпишување Меморандум за соработка, потпишан од Проректорката проф. д-р Устијана Речкоска Шикоска и в.д. Директорката м-р Ирена Шајн, се формализираше соработката на институциите која постои подолго време. Проектот насловен како "Засилување на капацитетите за управување со културното наследство на регионот на Охрид: Обука за...

Graduation night marks a significant milestone in students' lives, symbolizing the culmination of years of hard work, dedication, and growth. It is a time of joy, reflection, and anticipation for the future. Celebrating graduation night allows graduates to honor their achievements, bid farewell to their...

Prime Blue Institute во партнерство со Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид и ГИЗ, одржаа инфо сесија за акцелераторската програма во склоп на Ohrid Blue Economy Accelerator, како и тековниот отворен повик за компании кои нудат иновативни одржливи решенија во областа на сината и зелената...

On June 5, 2023, on the invitation of Professor Ustijana Rechkoska Shikoska, Ph.D. Vice-Rector representatives from the National and University Library "St. Kliment Ohridski" - Skopje held a presentation about the COBISS platform. COBISS (Co-operative Online Bibliographic Systems and Services) is a model of a system representing the platform...

On 30 May 2023, Professor Roy Balleste from St Petersburg, Florida, visited the University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle” in Ohrid. This visit comes from an already-established collaboration between Professor Ustijana Rechkoska - Shikoska, Ph.D. Vice-Rector and Professor Balleste. He is...

In the period from 22-26 May 2023, Professor Ustijana Rechkoska - Shikoska, Ph.D. Vice-Rector as a part of the team of representatives from CEFE Macedonia, SOU “Ljupcho Santov,” - Kochani and OEMUC “St. Naum Ohridski”- Ohrid took part in a study visit in Võru, Estonia. It was a “SAPE...