Uncategorized

Уживај во студентскиот живот и #ВерувајВоИднината Но, прво? Одвој време и #ПодигниКартичка Секој изминат ден со неподигната картичка значи изгубен оброк. 📅 Октомври е пред нас, месецот кога и официјално започнува користењето на наменските ко-брендирани Visa картички, на Шпаркасе Банка и Министерството за образование и наука, за субвенциониран студентски оброк, во академската 2023/2024 година. 💳...

We are delighted to invite you to the University’s opening ceremony for the academic year 2023/2024. It is with great excitement that we embark on this journey of knowledge, innovation, and personal growth, and we would be honored to have you share this occasion with...

Информатичките и комуникациските технологии од корен го променија светот во последните две децении и начинот како живееме, работиме, се забавуваме, комуницираме и споделуваме информации. Историски гледано, човештвото својот развој го темели на споделување информации, знаење, иновации и искористување на ресурси. Во минатото еден од поважните...